Palliatieve zorg

Wij begeleiden mensen ook in het laatste deel van hun leven.

Begeleiding in de palliatieve en terminale levensfase:

Praten over doodgaan is niet makkelijk. Veel mensen vinden het vaak een moeilijk onderwerp. Maar het is wel heel belangrijk. Een open, tijdig en goed contact helpt om zorgvuldige en verantwoorde beslissingen te nemen over de resterende kwaliteit van leven en sterven. Dit geeft mensen in de laatste levensfase meer regie en leidt tot minder angst en onzekerheid.
Het kan prettig zijn te praten met een “buitenstaander”; iemand die niet tot uw familie- of vriendenkring behoort. Dan hoeft u geen rekening te houden met uitspraken die misschien kwetsend zouden kunnen zijn voor uw dierbaren.