Meer informatie PGB

Persoonsgebonden budget (pgb) Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Wie komen daarvoor in aanmerking en wat kun je daarmee als mantelzorger? Wat is een pgb? Het pgb is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zel...
Lees verder
Posted in PGB